Τεστ αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγησε ανώνυμα τη στοιχηματική σου συμπεριφορά παρακάτω, απαντώντας σε κάθε ερώτηση με:

"Ποτέ" / "Μερικές φορές" / "Τις περισσότερες φορές" ή "Σχεδόν πάντα".

Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να λάβεις υπόψη την εμπειρία σου τους τελευταίους 12 μήνες. Θα χρειαστεί να έχεις απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις για να μπορεί να γίνει προσδιορισμός της συμπεριφοράς σου με την ανάλογη βαθμολογία.

Κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:

Το τελικό αποτέλεσμα του τεστ διαμορφώνεται από το άθροισμα των βαθμών που θα συγκεντρωθούν από τις απαντήσεις σε κάθε μία από τις εννέα (9) ερωτήσεις, με κάθε επιμέρους απάντηση να αξιολογείται σε κατηγορική κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, με τιμές «ποτέ», «μερικές φορές», «τις περισσότερες φορές», «σχεδόν πάντα» που βαθμολογούνται ακόλουθα:  

 

 «ποτέ» = μηδέν (0)  

 «μερικές φορές» = ένα (1)  

 «τις περισσότερες φορές» = δύο (2)  

 «σχεδόν πάντα» = τρία (3)

 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτές οι ερωτήσεις βασίζονται στο διαγνωστικό μοντέλο PGSI. Αυτό το εργαλείο προσφέρεται ανώνυμα για να βελτιώσεις την κατανόησή σου σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα τυχερά παιχνίδια, εάν δεν ασκούνται με μέτρο. Για επίσημη διάγνωση της στοιχηματικής σου συμπεριφοράς, σε παρακαλούμε να ζητήσεις επαγγελματική βοήθεια από τον εθνικό ή τοπικό οργανισμό αντιμετώπισης εθισμού στα τυχερά παιχνίδια ή/και να ακολουθήσεις τις οδηγίες του προσωπικού σου γιατρού.